Legezko oharra

1. Objektua eta onarpena

Oraingo legezko oharrak www.escuelacenta.com webgunearen erabilera doitzen du (hemendik aurrera, WEBA), Centro de Nuevas Tecnologías audiovisuales, S.L. izenburua jartzea deneko 

Centro de Nuevas Tecnologías audiovisuales, S.L.  webgunetiko nabigazioa 
beraren erabiltzaile baldintza eransten du eta onarpen oso eta guztiko erreserbarik eta Legezko Ohar honetan sartutako antolamenduetako bakoitz gabekoak, aldaketak jasan ditzaketela, ekartzen du.

Erabiltzailea behartzen da legeen arabera webgunearen erabilera zuzena, fede ona, ordena publikoa, trafikoaren erabilerak eta oraingo|presente Legezko Oharra egitera. Erabiltzaileak L S. erantzungo du Centro de Nuevas Tecnologías Audiovisuales-ren kontra edo aurka hirugarren, aipaturiko beharraren ez betetzearen ondorio bezala eragin ahal izan ziren edozein kalte-galeratako.

2. Oraingo webeko titularraren identitatea

Informazio-Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuetako, uztailaren 11ko 34/2002 Legea betetzean informatzen dugu www.escuelacenta.com-titularra dela:
Izen soziala:
Centro de Nuevas Tecnologías audiovisuales del País Vasco S.L.

C.I.F. zenbakia:
B-75034371

Helbidea:
Zuatzu enpresa-parkea, PIA Eraikina, C.P. 20018, Donostia, Gipuzkoa

Telefonoa:
943 30 70 06

Posta elektronikoa:
administracion@escuelacenta.com

Erregistroaren datuak:
Gipuzkoa Merkataritza-Erregistroan, 2493 Liburukian, 0 Liburuan, 10 Orrian, SS–a 32978 Orrian|Hostoan, Izen-Emate 1.etan, inskribatuta.

3. Webgune honen erabilerako baldintza orokorrak

Web-orri honetarako sarbideak “Usuario-ko” baldintza eransten dio, bere onarpen berariazko eta baldintza orokorren erreserbarik gabekoak, weba lortzen duen unean, www.escuelacenta.com-etan argitaratuta egon daitezela ekarriz. Beraz, Erabiltzaileak erabilerako oraingo baldintza orokorrak irakurri behar izango ditu, sartzea eta, hauek aldaketak jasan ditzaketenez gero, web honetan zehar egindako zerbitzuak bere kasuan erabiltzea helburu hartzen duen aukeretako bakoitzean.
Zentzu honetan, ulertuko da Sartzen den, nabigatzen duen, darabilen edo zerbitzuetan parte hartzen duen pertsonarentzako “Erabiltzaileagatik” eta www.escuelacenta.com-etan garatutako jarduerengatik, doako edo astun.

3.1. Objektua eta aplikazio-eremua

Oraingo baldintzak erabilera-jeneralak, doitzen dute sarbidea, nabigazioa eta erabilera www.escuelacenta.com horrela erantzukizun deribatuak bezala erabilera bere edukita halako testuak, grafikoak, marrazkiak, diseinuak, kodeak, bezala softwarea, argazkiak, musika, bideoak, soinuak, datu-baseak, irudiak, adierazpenak eta informazioak, baita ere edozein beste sorrera bat babestuta legeengatik nazionalak eta jabetza intelektualaren gaineko nazioarteko itunak eta industriala.
Centro de Nuevas Tecnologias audiovisuales-ak ezarri ahal izango du aplikazioa erabilerarako eta/edo zerbitzu espezifikoko kontrataziorako aplikazio osagarriko oraingo baldintza orokorrak izanez izango diren baldintza partikularrak.

3.2. Baldintza sarbideak eta zerbitzuen erabilera

Hasiera batean www.escuelacenta.com-etarako sarbideak doako  karaktere librea du. Hala ere, zerbitzuen eta edukitako batzuek efektuari sortutako baldintza partikularrak aurki ditzakete zerbitzuko edo produktuko aurreko kontratazioari lotuta, kasu horietan aplikazioa izanez, Centro de Nuevas Tecnologías audiovisuales del País Vasco S.L Zentroak. jarriko du bere antolamendura aurrez kontrataziora.

Edukitako zerbitzuak webgune honetan erabiltzea nahi dezatela adin gutxienek izan behar izango dituzte bere gurasoen aurreko baimena, tutoreak edo ordezkari zintzoak, hauek bereren kontu gazteenek egindako  ekitaldietako arduradun bakarrak izanez.

Beti, Erabiltzaileak egin behar ditu oraingo webaren, oraingo baldintza orokorren arabera zerbitzuen, indarreko legezkotasunaren, moralaren eta ordena publikoaren legezko erabilera baita ere gehienetan Interneten onartutako praktikak.

Erabiltzaileak bermatzen du web honetan sartutako harpidetza-formularioetan zehar emandako informazio guztia legezko, erreal, zehatz, egiati eta eguneratuta dela. Erabiltzailearen erantzukizun esklusiboa izango da berehalako komunikazioa Centro de Nuevas Tecnologías audiovisuales del País Vasco S.L. -ra. hornitutako informazioan gerta daitekeen edozein aldaketatako.

Erabiltzaileak uko egingo du: kaltetzeko edo web honen sistema informatikoak aldatzeko birusa, programak, makroak edo edozein  karaktere-segida sartzea; beste erabiltzaile batzuen sarbidea baliabideetako kontsumo masiboaren bitartez oztopatzea; web honetan publizitate-helburuarekin sartutako datuak hartzea; erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, eraldatzea edo jartzea esanera hirugarren web honetan sartutako edukiak;  eraginak sartutako zerbitzuen bidez egitea da kontratuzko konpromisoek, ohorera zuzen, jabetza intelektualari, sekretu industrialei, irudira min eman diezaioketen web hau eta intimitate pertsonala hirugarren; konpetentzia desleialeko  eraginak eta legez kontrako publizitatea egitea.

Erabilerarako eta/edo www.escuelacenta.com-etako zerbitzuaren kontrataziorako, Erabiltzaileak bere erregistroari ekin behar izango balio, hau  arduraduna izango da legezko informazio egiatia ematea. Erregistroaren ondorio bezala, pasahitz bateko Erabiltzailea dohatuko balute, honek konpromisoa hartzen du erabilera arduratsua egiteko eta eta pasahitza sekretuan mantentzeko. Beraz, Erabiltzaileak dira zaintze egokiaren eta edozein identifikatzailetako eta/edo hornitzen duten pasahitzetako konfidentzialtasunaren arduradunak eta bere erabilera amore ez emateko konpromisoa hartzen dute hirugarren, ekaitza edo, besteren pertsonentzako bere sarbidea ezta ere ez baimentzeko, permanentea.

Erabiltzailearen erantzukizuna zerbitzuen legez kontrako erabilera izango da edozein hirugarren legez kontrakoa halako efektura pasahitz bat erabilera ez arduratsuaren ondorioz erabil dezan edo Erabiltzaileagatiko beraren galerako. Lapurreta-suposizioetan, galtzean edo ez baimendutako bere pasahitzetarako sarbidean, Erabiltzailea bere berehalako jakinarazpeneko arduraduna izango da -ra. bere indargabetzeari ekiteko. Centro de Nuevas Tecnologías audiovisuales del País Vasco S.L Audiuovisuales-a S.L zentroa. ez da egindako akzioetako arduraduna inola ere izango hirugarren aipatutako jakinarazpena Usuario-ren aldetik bitartean gertatzen|produzitzen ez den ez baimenduta.

4. Jabetza intelektual-eskubideak eta industrialaria

Centro de Nuevas Tecnologías audiovisuales del País Vasco S.L zentroa jabetza intelektual-eskubideetako titularra eta, marka sartuz www.escuelacenta.com bertakotzen diren elementu guztietako, merkataritza-izeneko edo zeinu bereizgarriko industrialaria da. Bereziki eta titulura ez mugatzailea, soinuak eta edukitako gainerako elementuak daude egile-eskubideek, diseinu grafikoak, iturri-kodeak, logoek, testuek, grafikoek, ilustrazioek, argazkiek, babestuta webgunean.

Inola ere sarbidea edo www.escuelacenta.com-etako nabigazioak nahasten ditu uko egitea, transmisioa edo S.L Euskadiaren ikus-entzunezko Teknologia Berriko Centro-ko lizentzia guztizko edo partziala. bere jabetza intelektual-eskubideen eta industrialariaren gaineko Erabiltzailearentzako erabilera pertsonalerako.
Horregatik, Erabiltzaileak aitortzen du erreprodukzioa|kopia|ugalketa, kopiatuta, banaketa, merkaturatzea, transformazioa, berrerabilpena, komunikazio publikoa eta oro har, beste ustiapeneko, guztiko edo www.escuelacenta.com-edukietako batzuetako edozein prozeduragatik, berariazko baimenik gabeko eta S.L Euskadiaren ikus-entzunezko Teknologia Berriko Zentroko|Gunekoidatziz edozein forma|era|sasoi., bere jabetza intelektual-eskubideen arau-haustea eta/edo industrialaria da.

Horregatik, Erabiltzaileak aitortzen du erreprodukzioa, kopiatuta, banaketa, merkaturatzea, transformazioa, berrerabilpena, komunikazio publikoa eta oro har, beste ustiapeneko, guztiko edo www.escuelacenta.com-edukietako batzuetako edozein prozeduragatik, berariazko baimenik gabeko eta Centro de Nuevas Tecnologías audiovisuales del País Vasco S.L.Zentroko idatziz edozein forma, bere jabetza intelektual-eskubideen arau-haustea eta/edo industrialaria da.

Www.escuelacenta.com-i boluntarioki Interneten (edozein  ohar, iradokizuna, ideia, grafikoak, etab. sartuz)  bidez transmititutako datu pertsonaleko  iritzia ez duen informazio guztia Centro de Nuevas Tecnologías audiovisuales del País Vasco S.L -ko |jabetza esklusiboa izatera pasatuko du. erabilerako eskubide mugagabeak eramango dituela, bere mesederako inongo konpentsaziorik horregatik sortu gabe, ez beste inongo pertsonarik alde.

5. Erantzukizun-erregimena eta bermeak

S.L Euskadiaren ikus-entzunezko Teknologia Berriko zentroa. ez da bermatzen zilegitasuna, fidagarritasunak, erabilgarritasunak, egiatasun edo zerbitzuen edo www.escuelacenta.com-etan sartutako informazioaren doitasun, beraz kanpo uzten ditu natura guztiaren kalte-galerengatiko zuzeneko edo zeharkako edozein erantzukizun, erabilgarritasun-iruzurraren deribatua edo Erabiltzaileak berarengan utzi dituen itxaropenak.

Centro de Nuevas Tecnologías audiovisuales del País Vasco S.L Euskadiaren ikus-entzunezko Teknologia Berriko zentroa. deklaratzen du hartu dituela neurri bai tekniko bai antolatzaileak, bere aukeren eta teknologiaren egoeraren barruan, webeko baita ere birusaren faltako eta osagai kaltegarrietako funtzionamendu zuzena baimentzen dutenak, hala ere ezin du egin arduratsua|: (a) jarraitutasuna eta edukietako eta www.escuelacenta.com-etan jasotako zerbitzuetako erabilgarritasuna; (b) aipaturiko edukietan ez gertatu ahal izan zen edozein akatsen zuzenketan akatsen falta; (c) birusaren falta eta/edo www.escuelacenta.com-etako gainerako osagai kaltegarriak; (d) hartu diren segurtasun-neurrien menderaezintasuna; (eta)  kalteak edo www.escuelacenta.com-etako segurtasun sistemak urratzen dituen edozein pertsonak eragiten dituen kalteak.

Erabiltzailea arduradun bakarra izango da aurrean hirugarren, pertsonalki edo www.escuelacenta.com-etara, baita ere edukien legez kontrako erabilerako bere izenera eta web honetan edukitako zerbitzuetara| bidalitako edozein komunikaziotako.

Centro de Nuevas Tecnologías audiovisuales del País Vasco S.L .  zentroa. gordetzen du aldi baterako huts egitera eskuineko eta aurreko abisurik, mantenu-operazioengatiko www.escuelacenta.com-etarako erraztasuna, konponketarik, gaurkotzerik edo hobekuntzarik gabekoa. Baldin eta zirkunstantziak baimentzen badute audiuovisuales-a S.L Euskadiaren Teknologia Berriko Zentroa. argitaratuko du, aurrerapen nahikoarekin, bere webean abisu bat aurrez ikusitako data zerbitzuen etenaldirako esanez.

Estekek webguneetara bere kasuan www.escuelacenta.com-etan dauden beste web-orri batzuetara eraman dezakete zeinetako Centro de Nuevas Tecnologías audiovisuales del País Vasco S.L S.L  Zentroak ez du onartzen inongo erantzukizunik, beste informazio-iturri batzuetako Erabiltzaileari informatzeak beren gaineko kontroleko inongo tiporik, bere helburua izanez, Erabiltzailea edukira eta beretan zuzentzen duten erabilerako baldintzetan bere erantzukizun esklusiboaren azpian sartzen den, ez duenez gero.

Centro de Nuevas Tecnologías audiovisuales del País Vasco S.L zentroak. ez du erantzule egiten Erabiltzaileek edukien egin dezaketen erabilerako eta bere webean sartutako zerbitzuetako. Beraz ez du bermatzen Erabiltzaileak edukietako egin dezaketen erabilera eta kontatutako zerbitzuak, erabilerako oraingo baldintza orokorretan estu daitezenik, ez era arduratsuan egin dezatenik.

6. Iraupena eta aldaketa

Centro de Nuevas Tecnologías audiovisuales del País Vasco S.L S.L zentroak  gordetzen du aldaketak www.escuelacenta.com-etan argitaratuz sarbideko oraingo baldintza orokorrak, erabateko edo partzialki, aldatzeko eskubidea. Halaber aurreko abisurik gabe egin ahal izango ditu egokitzat webgunean, aldatu ahal izanez, kenduduz edo bai edukiak eta egiten dituen zerbitzuak, bai hauek aurkeztuta edo aurkituta agertzen diren forma gehitutuz, hartzen dituen aldaketak. Beraz ulertuko dira indarrekoak bezala, Erabiltzaileak www.escuelacenta.com Erabiltzailea aldizka aipaturiko erabilera-baldintzak irakurri behar izango duenagatik lortzen duen unean argitaratuta dauden baldintza orokorrak.

Baldintza partikularretan jarritakoaren independentziarekin, Centro de Nuevas Tecnologías audiovisuales del País Vasco S.L S.L Zentroa ahal izango da eman amaituta, huts egitea edo orrialdearen edukietarako sarbidea, edonoiz aurreabisuaren beharrik gabe, kalte-ordainketarik eskatzeko Erabiltzailearen aldetik aukerarik gabe, etetea

7. Legeria aplikagarria eta konpetentzia jurisdikzionala

Ezarritako erlazioak Centro de Nuevas Tecnologías audiovisuales del País Vasco S.L.Zentroaren artean. eta Erabiltzailea zuzenduko dute legeria aplikagarriari buruz indarreko araudian jarritakoagatik eta eskumen konpetenteagatik. Hala ere, araudiak forua jasateko parteentzako aukera aurrez ikusten duen kasuetarako, Centro de Nuevas Tecnologías audiovisuales del País Vasco S.L Zentroa. eta Erabiltzailea, beste egon ahal izan zen edozein foruri berariazko uko egitearekin, errenditzen dira Auzitegietara eta Donostiako hiriko Auzitegietara.

8. Baimendutako Zentro bezala Egiaztapenak

El Centro de Nuevas Tecnologías audiovisuales del País Vasco S.L Zentroak. gainditu du arrakastarekin proba guztiak eta Authorised Training Center de Adobe eta Apple bezala bermatzen duen egiaztapen ofiziala lortzeko beharrezko baldintzak.